s(b)o De Delta/Prof. W.J. Bladergroenschool en Kinderdagcentrum Berjarijke

SBO De Delta/De Bladergroenschool worden bouwkundig versterkt. 

RENN4, het speciaal (basis)onderwijs in Appingedam, was op zoek naar een nieuwe locatie. De gebouwen van de twee kindcentra in Appingedam, Olingertil en OPwierde, moeten bouwkundig versterkt worden. Tijdens deze versterking is er een tijdelijke plek nodig. In 2016 hebben de gemeente Appingedam, de schoolbesturen Noordkwartier, Marenland en RENN4, Kids2b, Woongroep Marenland en de NAM hierover afspraken gemaakt.

Nu ligt er een plan voor de nieuwe RENN4 school aan de Olingermeeden. Dit gebouw krijgt eerst een aantal extra ruimtes. Het is dan groot genoeg om tijdelijk plek te geven aan de kindcentra Olingertil en OPwierde. Zodra hun eigen gebouwen aardbevingsbestendig zijn gemaakt, verhuizen beide kindcentra terug naar hun eigen versterkte gebouwen. De extra ruimtes worden dan weer weggehaald. RENN4 en ook een deel van het kinderdagcentrum Berjarijke trekken daarna in het gebouw dat overblijft. Zo ontstaat voor Appingedam een regionale plek voor kinderen met een beperking.

Op 3 februari 2020 is begonnen met de kapwerkzaamheden in het bos naast de Groeve en langs de Olingermeeden. Hier komt straks het nieuwe Kindcentrum RENN4. Ook wordt de weg aan de Olingermeeden omgelegd. De bomenkap is nodig om ruimte te maken voor de toekomstige werkzaamheden. Er wordt in totaal 0,8 hectare bos gekapt. Op termijn planten we bomen terug aan de zuidkant van het Eendrachtterrein.

De gemeente Appingedam is opdrachtgever voor het totaalproject van de tijdelijke huisvesting én nieuwbouw van RENN4.

website Prof.W.J.Bladergroenschool

website SBO De Delta

website gemeente Eemsdelta

HomeScholen en Kindcentra