Kindcentrum Olingertil

OBS Jan Ligthart en CBS De Citer vormen samen met BSO Kids2B en peuterspeelzaal De Wieke het Kindcentrum Olingertil.

In 2002 is nieuwbouw gerealiseerd van OBS Jan Ligthart, peuterspeelzaal De Wieke en een ruimte voor BSO van Kids2b. Het betrof de realisatie van deze voorzieningen onder één dak zonder (ruimtelijke en inhoudelijke) samenhang en verbinding tussen deze voorzieningen, waarbij wel beoogd was op termijn tot een Kindcentrum te komen. In 2009 is de nieuwbouw/verbouw (1e fase) gerealiseerd. De uitbreiding van OBS Jan Ligthart met drie lokalen en de bouw 4 lokalen (onderbouw) van CBS de Citer.

De realisatie van het Kindcentrum Olingertil wordt gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Woongroep Marenland.  Het ontwerp is gemaakt door Van Manen en Zwart Architecten in nauwe samenwerking met de gebruikers.
Het maken van een goed ontwerp en de uitwerking van het bestek heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Dat heeft vooral te maken met de opgave, die er lag om een bestaande school (in twee fasen gebouwd) middels nieuwbouw en verbouw om te vormen tot een brede school. In het plan dat nu is vastgesteld zijnde functionele en ruimtelijke wensen van de gebruikers zo optimaal mogelijk gerealiseerd. Daarnaast is ook de uitstraling van het gebouw als kindvoorziening aanmerkelijk te verbeteren. Het eindresultaat mag er zijn.

De nieuwbouw en verbouw bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De nieuwbouw van 7 lokalen en een gymzaal.
  • De grondige verbouw van het centrale deel en aanpassing van de hoofdentree, waarmee een grote gemeenschappelijke hal ontstaat en een betere ruimtelijke verbinding tussen de scholen, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang .
  • Aanpassingen in het bestaande deel van de Jan Ligthartschool: Verplaatsen speellokaal, aanpassen leerpleinen, vervangen van de verwarmingsinstallatie, de plafonds en verlichting.

website Marenland

website OBS Jan Ligthart

website CBS De Citer

website gemeente Eemsdelta

HomeScholen en Kindcentra