Kindcentrum OPwierde

OBS De Vuurvlinder en CBS De Triangel vormen samen met dagopvang OPwierde, BSO OPwierde en peuterspeelzaal Pinkeltje het kindcentrum OPwierde.

In dit Kindcentrum worden onder andere de volgende organisaties gehuisvest: OBS De Iemekörf, Openbare Jenaplan Basisschool Jan Nieuwenhuyzen, PCBS De Triangel, peuterspeelzaal Pinkeltje en de kinderopvang van Kids2b. Door deze organisaties onder één dak te brengen ontstaat een geïntegreerd kindcentrum voor de wijk, waar kinderen en ouders terecht kunnen. Het gaat dan om voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, dagopvang, onderwijs, opvang tussen de middag en buitenschools en culturele, educatieve en sportieve activiteiten na schooltijd.

website Marenland

website De Triangel

website De Vuurvlinder

website gemeente Eemsdelta

HomeScholen en Kindcentra