Kindcentrum De Dobbe

SWS De Dobbe is ontstaan door een fusie van OBS Roodschoul en CBS H.H. Simonides in Roodeschool. Deze beide scholen zijn per 1 augustus 2016 gefuseerd. 

SWS De Dobbe is een samenwerkingsschool. Zij bieden kinderen onderwijs vanuit een openbare en een christelijke achtergrond. Leerlingen en ouders met alle levensbeschouwelijke achtergronden zijn welkom bij De Dobbe, zij zijn er voor iedereen. 

Voor school De Dobbe in Roodeschool werd eerst aan versterking gedacht. Inmiddels heeft het schoolbestuur de voorkeur voor nieuwbouw. Wij willen hieraan meewerken als dit binnen het bouwbudget blijft. We onderzoeken of de peuterspeelzaal hierbij gevoegd kan worden. En of er mogelijkheden zijn om ergens anders te bouwen. We verwachten in mei 2020 een keuze voor de plek van de nieuwe school te maken. Als de bouw op een andere plek is, dan blijft De Dobbe tijdens die bouwperiode in gebruik als school. Een projectgroep met mensen van de school en van de gemeente bereidt het ontwerp voor. De bouw start naar verwachting in de zomer van 2021.

website De Dobbe

website gemeente Het Hogeland

HomeScholen en Kindcentra