Over dit platform

Welkom op dit platform!

 

CVW, het Kennisplatform Kindcentrum Noord Groningen, de 6 deelnemende gemeenten, de 16 deelnemende schoolbesturen en de Nationaal Coördinator Groningen heten u welkom op dit platform!


Waarom dit platform?

Er worden 41 scholen bouwkundig versterkt en 29 nieuwe scholen/kindcentra gebouwd. Bij de uitvoering zijn veel partijen betrokken: gemeenten, schoolbesturen, scholen, CVW, NAM, NCG, BuildinG, Kennisplatform Kindcentrum Noord-Groningen, RuimteOK, en de Scholenbouwmeester.  

Dit vraagt om een nauwe samenwerking. Immers, naast de noodzaak voor versnelling, is het noodzakelijk om efficient gebruik  te maken van de gezamenlijke (regionale) kennis en ervaring. Tevens is het van groot belang dat, naast de betrokken uitvoerende partijen, ook de kinderen, hun ouders en omwonenden, steeds op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken.

Om die reden is dit platform er gekomen. Hier werken CVWKennisplatform Kindcentra Noord Groningen, NAMgemeenten, schoolbesturen en de Nationaal Coördinator Groningen, nauw samen aan de versnelling van het versterken, toekomstbestendig maken en verduurzamen van de scholen in het aardbevingsgebied. 
 

Wie doet wat in het Scholenprogramma?

Iedere bovengenoemde organisatie heeft een belangrijke rol in het Scholenprogramma. Lees er meer over door op de naam van de organisatie te klikken:

CVW

Kennisplatform Kindcentra Noord Groningen,

NAM,

gemeenten,

schoolbesturen en de

Nationaal Coördinator Groningen, ‚Äč


Welke informatie vindt u hier?

Op dit platform vindt u veel informatie over de stand van zaken van het Scholenprogramma, te weten:


Heeft u vragen? 

Stel ze ons en stuur een mail naar platform@scholenprogrammagroningen.nl

HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform
Bijdragen