Centrum Veilig Wonen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie die, onder regie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), verantwoordelijk is voor de realisatie van de versterkingsopgave. De gebiedsgerichte aanpak, zoals beschreven in het Meerjarenprogramma van NCG, is daarbij leidend. CVW coördineert het integrale versterkingsproces en stuurt marktpartijen aan. Daarnaast realiseert CVW de gebiedsoverstijgende uitvoeringsprogramma’s Zorg en Onderwijs.

Bouwkundig versterken van scholen

Gebouwen waar veel mensen samenkomen, krijgen voorrang bij de versterkingsopgave. Dit zijn bijvoorbeeld scholen. Centrum Veilig Wonen zet zich in om scholen in het gebied van het Groninger gasveld beter bestand te maken tegen aardbevingen.

De NCG heeft samen met de gemeenten, schoolbesturen en NAM onderzocht wat er nodig is voor het versterken, toekomstbestendig maken en verduurzamen van de scholen in het aardbevingsgebied. Daarbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van krimp, de leerlingendaling, het onderwijsaanbod in de regio en de huidige eisen die gesteld worden aan onderwijsgebouwen. Zo ontstaat een veilig, toekomstbestendig en duurzaam scholenbestand.

Onze rol

Centrum Veilig Wonen voert, onder regie van NCG, de inspecties uit die nodig zijn om tot een advies te komen over de bouwkundige versterking van de school. Centrum Veilig Wonen coördineert de uitvoering van de inspecties, het opstellen van het versterkingsadvies en de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden. Daarnaast adviseert Centrum Veilig Wonen de NCG en gemeenten over de aanpak van het inspectie- en versterkingsprogramma. Wij werken samen met de NCG, de gemeenten, de schoolbesturen en verschillende uitvoerende partijen.

Bijdragen
HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform