Kennisplatform Kindcentrum

Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen: samenwerken in het belang van het kind

De wereld van morgen is een andere dan de wereld van nu. Daarom is het nodig  om nu na te denken over die toekomst: hoe ziet die wereld eruit voor onze kinderen en wat vraagt dit van onze kindcentra? Voor een antwoord hierop is nieuw denken over opvang en onderwijs nodig. Het vraagt om visie en een lange adem om de verandering daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Hoe complexer de verandering hoe moeilijker stuurbaar en beheersbaar. Dan helpt een strategie van samen leren. Aan dit leren levert het Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen een bijdrage.

In het Kennisplatform bundelen schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten hun krachten rondom vraagstukken ten aanzien van de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs en kindcentra. In de regio wordt gezocht naar oplossingen die bijdragen aan kwaliteit van voorzieningen, leefbaarheid en optimale ontwikkeling van kinderen.

In de regio zijn reeds initiatieven en er is veel kennis aanwezig over kindcentra. Het Kennisplatform Kindcentra organiseert dat deze kennis wordt gedeeld en -ontwikkeld. Het platform zorgt voor ondersteuning, informatie en inspiratie voor ouders, bewoners, professionals en bestuurders. Samen wordt gezocht naar de best passende scenario’s voor het Groninger platteland: wat zijn voor deze regio de nieuwe creatieve oplossingen.
 

Het kindcentrum

Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeenten werken we in Noord-Groningen samen aan toekomstgericht onderwijs en de ontwikkeling van kindcentra. 

Een kindcentra is een brede voorziening voor alle kinderen en hun ouders van 0-13 jaar. Het is een voorziening waar kinderen door de dag heen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het kindcentrum biedt een totaalpakket aan onderwijs, opvang en ontwikkeling. Onderwijs en kinderopvang trekken in een kindcentrum samen op. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten versterken elkaar, met kennis vanuit verschillende disciplines. Zo stellen zij de kinderen in staat om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Doorlopende lijnen in de ontwikkeling van 0 tot 14 jaar, dagarrangementen en kindnabije ondersteuning horen bij de kindcentra.

Wij zijn met de ontwikkeling van kindcentra in de regio een heel eind op weg. We ontwikkelen en delen kennis. In de komende jaren gaan we daarmee verder: met ontwikkelen, borgen en uitbouwen.

Bijdragen
HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform