Privacybeleid

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van deze website.

 

1. Inleiding

Voor Het Digitaal Kennisplatform Scholenprogramma Groningen (hierna genoemd Het Platform) is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywet- en regelgeving.

 

2. Verwerking persoonsgegevens

Het Platform verwerkt persoonsgegevens van iedere gebruiker van de website die zich registreert door een account aan te maken. Als u een profiel aanmaakt geeft u tenminste uw voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord op.

U kunt uw profiel daarna aanvullen met een pasfoto, uw titels, initialen, uw geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mobiele nummer, de regio’s waar u werkt of woont, kennis en projecten, professionele interesses en een alternatief e-mailadres. U kunt tevens een link opnemen naar uw Twitter- en Linkedin-account. U beslist zelf welke informatie u aan uw profiel toevoegt. Deze gegevens kunt u te allen tijde in uw account wijzigen en (laten) verwijderen. Uw activiteiten, inclusief door u geleverde bijdragen en reacties, worden aan uw profiel gekoppeld.

Van uw persoonlijke gegevens kunt u instellen of deze zichtbaar zijn voor andere geregistreerde gebruikers van de website. U heeft hierbij de opties: zichtbaar voor niemand, iedereen, alleen ingelogde gebruikers, alleen gelinkte ingelogde gebruikers of alleen leden van het Platform. De standaard instelling is dat deze voor niemand zichtbaar zijn. U kunt de instelling te allen tijde aanpassen bij de privacyinstellingen in uw account.

Bijdragen en reacties die u plaatst zijn alleen zichtbaar in het afgesloten gedeelte van de website.

 

3. Doeleinden persoonsgegevensverwerking

Het Platform verzamelt en verwerkt uw gegevens om u te kunnen toelaten tot de website van het Platform, om de daarop aangeboden diensten te kunnen leveren en gebruik van de daarop bestaande functionaliteiten mogelijk te maken, om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken, om vragen en klachten te kunnen beantwoorden, en voor de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan.

Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal het Platform persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

 

4. Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Het Platform gebruikt de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden;
  • Google Analytics: via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Het Platform gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het Platform heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U heeft via een button op de website de mogelijkheid om het plaatsen van cookies niet toe te staan. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Het Platform zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juist en up to date zijn. Het Platform zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn. Het Platform zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

 

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde bij het Platform opvragen over welke persoonsgegevens van u zij beschikt. Het Platform zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek aan u doen toekomen. Indien u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kunt u dat doen in uw account. U kunt daar tevens uw account verwijderen. Hierbij kunt u aanvinken dat uw bijdragen en reacties op de website tevens verwijderd moeten worden. Als u wilt dat uw bijdragen behouden blijven voor overige gebruikers, dan kunt u ervoor kiezen dat deze geanonimiseerd worden. Een verzoek tot verwijderen kunt u binnen 14 dagen nog annuleren.

 

7. Overig

Het Platform behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op via contact@scholenprogrammagroningen.nl.

HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform
Bijdragen