Binnen thema: Ontwikkeling Kindcentra

Ontwikkeling Kindcentra

 

 

Feestelijke handelingen kindcentrum Stedum

Op donderdag 7 februari kwamen de kinderen van basisschool De Klaver en kinderopvang Kids2b uit Stedum massaal naar de Hilmaarweg, waar het nieuwe kindcentrum gebouwd wordt.

Doorbraak in samenwerking primair onderwijs en kinderopvang: handreiking BTW problematiek

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang” (Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden primair onderwijs en kinderopvang

Vermindering BTW-afdracht mogelijk

Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang.

Leer-en ontwikkellijnen in het Kindcentrum

Op 22 februari 2018 organiseerde het Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen een inspiratie-bijeenkomst over doorlopende leer- en ontwikkellijnen in het Kindcentrum.

Kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie BMWE en DAL

Het kwaliteitskader VVE van het Hogeland en DAL gemeenten

Oplossingen voor financiering van (integrale) kindcentra

Voor de financiering van kindcentra zijn er geen algemene regels. Hierbij een handig overzicht met financieringsmogelijkheden van Ruimte-OK & Waarborgfonds Kinderopvang.

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Bouw kindcentrum in Stedum gaat van start!

Op 17 oktober 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Huiges namens BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam en de heer Boorsma namens ITBB
Organisatie: Scholenprogramma Groningen
Functie: Projectcoördinator
Organisatie: Kennisplatform Kindcentra Noord-Groningen
Functie: Projectleider
HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform
Bijdragen