Binnen thema: Ontwikkeling Kindcentra
Documentenoverzicht

Advies medezeggenschap in integrale kindcentra

In een IKC staan de maximale ontwikkeling en vorming van jonge kinderen voorop, waarbij sprake is van een doorgaande pedagogische en onderwijskundige ontwikkelingslijn. Dit vereist een integrale aanpak: één organisatie met één pedagogische visie, één team en één leiding. Medezeggenschap kan daar een belangrijke rol in spelen. Via de medezeggenschap hebben ouders en personeel immers invloed op de vaststelling en uitvoering van de pedagogische visie en andere besluitvorming binnen het IKC. Een integrale medezeggenschapsregeling is daartoe een vereiste.

Home