Binnen thema: Ontwikkeling Kindcentra
Documentenoverzicht

Handreiking IKC-raad

In deze handreiking wordt een verkenning gemaakt van verschillende

mogelijkheden om de MR van de school en de OC van de opvang met elkaar

te integreren. Omdat er bij een integratie sprake is van één raad voor

medezeggenschap in het gehele IKC zal er verder gesproken worden van een

IKC-raad.

Home